test output: /wp-content/plugins/linguatech-request-quote/scripts/linguatech-request-quote.js Vertaalbureau Simply Translate | De 3 voordelen van de menselijke vertaler Skip to main content
Taal

De 3 voordelen van de menselijke vertaler

By mei 28, 2015april 28th, 2022No Comments6 min read

Enkele weken geleden introduceerde Simply Translate haar Automated Human Translations; een applicatie die geautomatiseerde menselijke vertalingen ondersteunt. Gezien de tool in het teken van innovatie en technologie staat, is het niet vreemd dat je jezelf afvraagt of we een vertaalmachine hebben gebouwd. Het antwoord is echter nee. In feite is bij de Automated Human Translations app alles rondom de vertaling geautomatiseerd, op het vertalen zelf na. Dat betekent dat teksten niet langer van de website naar Word-documenten geplakt hoeven te worden, en dat de vertaalde tekst automatisch ingeladen wordt in jouw website. Het vertalen zelf, wordt aan de professionele menselijke vertaler overgelaten. Onderstaand wordt stap voor stap uitgelegd wat de voordelen van de menselijke vertaler zijn ten opzichte van een vertaalmachine.

Wat is het verschil tussen een Simply Translate vertaler en Google Translate

Veel van de mensen die zich aan het oriënteren zijn op een vertaler beginnen bij Google Translate. Niet zo vreemd, want de service is gratis. Google Translate is een vertaalmachine waarbij gebruik wordt gemaakt van een algoritme dat gebaseerd is op statistiek. Hoe vaker een tekst op een bepaalde wijze vertaald is en niet gewijzigd wordt door middel van suggesties, hoe groter Google de kans acht dat die de juiste vertaling is.

Het vertalen van een tekst omvat echter meer dan alleen het één voor één omzetten van woorden in een andere taal. Zo is de betekenis van woorden sterk afhankelijk van de context en de onderlinge samenhang.

Een vertaalmachine zoals Google Translate verdient zeker een plek in onze maatschappij. Wanneer je snel even de betekenis wilt opzoeken, of globaal wilt weten wat er in een andere taal staat, vormt Google Translate een uitkomst. Maar, wanneer je je eigen tekst naar een taal wilt vertalen die je zelf niet spreekt, kunnen er problemen optreden.

Wat als je bijvoorbeeld iemand probeert te overtuigen om jouw dienst af te nemen of een product zo fraai mogelijk probeert te omschrijven? Wanneer je op zoek bent naar een meer verfijnde vertaling, heb je meer dan een vertaalmachine nodig. Je zult de hulp van een professionele menselijke vertaler moeten inroepen om dergelijke doelen te kunnen realiseren.

De 3 grootste gevaren van de vertaalmachine

1. Foutieve vertalingen

Vrijwel iedereen kent de talloze foto’s van foutief vertaalde tattoo teksten of instructiebordjes. Een simpele zoektocht via Google Translate kan echter ook pijnlijke gevolgen voor jou teweegbrengen. Google Translate heeft namelijk vooral moeite met woorden of uitdrukkingen die meer dan een betekenis hebben.

Wanneer je de output van Google Translate rechtstreeks toont aan jouw klanten, door deze bijvoorbeeld op je website te plaatsen, bestaat er de kans dat jouw klanten het vertrouwen zullen verliezen in het product of de service die je aanbiedt. In feite laat je zien aan jouw klant dat je niet de moeite hebt genomen om de tekst op behoorlijke wijze te laten vertalen. Het imago van jouw bedrijf kan ernstig lijden onder de grammaticale fouten, verkeerd vertaalde woorden en kromme zinnen die uit het vertaalmachine van Google Translate voortkomen.

Bij bijvoorbeeld technische of juridische teksten, kan het zelfs zo zijn dat er gevaar ontstaat door de foutieve vertalingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de handleiding van een machine niet zorgvuldig vertaald is of de medische bijsluiter foutieve informatie bevat. De vakinhoudelijke kennis van een menselijke vertaler voorkomt dit gevaar, gezien de vertaler een studie heeft afgerond in het desbetreffende vakgebied of werkzaam is in die branche.

Bij Google Translate gaat het voornamelijk fout bij ambigu woorden; woorden met meer dan één betekenis. Een vertaalmachine beschikt vaak wel over alle betekenissen van een woord, maar het gaat mis bij het kiezen van de juiste versie. Een menselijke vertaler redeneert daarentegen op basis ervaring en tekstsamenhang welke betekenis van toepassing is.

Een ander aspect waarbij het fout gaat bij Google Translate, is de letterlijke vertaling van woorden. Google Translate neemt de context van een woord niet in acht. Ook kan de vertaalmachine geen samenhang tussen verschillende zinnen interpreteren. Door de te letterlijke vertaling en het gebrek aan contextinterpretatie ontstaan er kromme, of zelfs lachwekkend slechte zinnen. Leuk als grapje op de Facebookpagina, maar niet iets dat je wilt voorschotelen aan jouw potentiële klanten, toch?

2. Politieke correctheid

Google Translate heeft weinig oog voor de gebruiken en tradities van een taal. In het Engels wordt bijvoorbeeld ‘You’ gebruikt bij het zowel informeel als formeel aanspreken als een persoon. Maar, dat is in het Duits of Nederlands niet gebruikelijk. Een vertaling die voortkomt uit Google Translate wordt vaak als ongepast of respectloos betiteld, gezien de vertaalmachine geen rekening houdt met sociale omgangsvormen van een land.

Daarnaast is Google Translate niet in staat om politiek correcte uitdrukkingen te vormen. Zo geven de vertalers mij regelmatig advies voor een klant, wanneer ze een term tegenkomen die in hun moedertaal niet gebruikelijk is. De menselijke vertaler beschikt immers over gevoel voor de nuances van een taal. Hierdoor wegen zij per situatie de opties af en kiezen ze voor de meest geschikte formulering. Zo behoeden ze de klant voor misstappen.

3. Vertrouwelijkheid

Google Translate voorziet niet in geheimhoudingsverklaringen. Wanneer je jouw tekst invoert, geef je Google vele rechten. Zo staat in de Algemene Voorwaarden omschreven dat Google het recht heeft om jouw tekst onder andere te ‘gebruiken, hosten, bewaren, reproduceren, wijzigen, communiceren, publiceren, publiekelijk uit te voeren, tentoon te stellen en te verspreiden’.
De verspreiding en het hergebruik door derden komt de originaliteit en vertrouwelijkheid van jouw tekst en bedrijf niet ten goede. Een Simply Translate vertaler behandelt jouw materiaal altijd vertrouwelijk en deelt dit niet met derden. Wanneer je daar behoefte aan hebt, kan Simply Translate voorzien in een geheimhoudingsverklaring.

Hoewel ik erken dat de stap naar een menselijke vertaler qua prijs niet gelijk is aan Google Translate, zal de professionele vertaling zeker het verschil maken. Jouw klanten zullen het waarderen dat de communicatie op professionele wijze is geformuleerd. Het toont dat je de moeite hebt genomen om de klanten op de juiste manier aan te spreken. Een vertaling door een menselijke vertaler verdient zich op die manier dubbel en dwars terug!