test output: /wp-content/plugins/linguatech-request-quote/scripts/linguatech-request-quote.js Korting op vertalingen vanuit de Belastingdienst | Simply Translate Skip to main content
E-commerce

Korting op vertalingen vanuit de Belastingdienst

By november 30, 2016april 29th, 2022No Comments3 min read

Genieten van belastingvoordeel door vertalingen af te nemen? Het is mogelijk! De Belastingdienst biedt e-commerce ondernemingen de mogelijkheid om kosten in mindering te brengen bij het doen van de belastingaangifte. Dit kun je doen door gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Wat is een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Nog niet alle ondernemingen maken optimaal gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en dat is zonde, want iedere ondernemer die in Nederland belastingplichtig is, mag hier gebruik van maken. Maar wat houdt deze aftrek dan eigenlijk in? Zoals de Belastingdienst meldt op haar website, kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wanneer je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Een deel van deze kosten mogen vervolgens in mindering worden gebracht op de gerealiseerde winst.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij vertalingen

Indien je een onderneming hebt die online diensten verleent/producten verkoopt én wanneer je ten doel hebt om hier economisch voordeel uit te putten, kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Uitgaven voor uitbreiding van de dienstverlening of het productaanbod, worden door de Belastingdienst dan gezien als investering in bedrijfsmiddelen. Wanneer je dus vertalingen afneemt om je diensten of producten te verkopen in het binnen-/buitenland, mag je gebruik maken van de aftrek. Let er hierbij wel op dat de Belastingdienst een minimumbedrag van € 450,- hanteert per opgestelde factuur.

Aftrekpost opnemen in de administratie

Om overzicht te houden bij het doen van de belastingaangifte, boek je de kosten van de vertalingen onder een apart grootboeknummer in de administratie. Onder dit grootboeknummer boek je vervolgens alle investeringen die direct betrekking hebben op het economisch voordeel van de onderneming. Bij het opmaken van de jaarrekening heb je vervolgens de mogelijkheid om aan te geven of je aangifte wilt doen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voordeel van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek berekenen

Op de website van de Belastingdienst is precies te zien hoeveel kosten je van de winst mag aftrekken. Voor het gemak hebben wij een voorbeeldberekening gemaakt om te laten zien hoe dit in zijn werkt gaat:

Stel, je hebt in 2016 bij ons 200 producten laten vertalen van het Nederlands naar het Duits. Hiervoor heb je een totaalbedrag van € 4.000,- uitgegeven. Tijdens het opstellen van de jaarrekening, geef je de € 4.000,- op als investering, waarmee je in dit geval in de schaal ‘€ 2.301 tot en met € 56.024’ van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek valt. Dit betekent dat je 28% van de gemaakte kosten in mindering mag brengen op de winst, wat neer komt op € 1.120,-.

Wat als ik dit jaar nog geen winst maak?

Indien je in hetzelfde jaar van de investering nog geen winst maakt, kan je nog steeds profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Dit kan je doen door deze post in een navolgend boekjaar (tot maximaal drie jaar) alsnog op te geven als investeringsaftrek. Doordat de kosten van vertalingen onder de noemer ‘immateriële vaste activa’ valt, hoeven deze kosten niet direct van de winst afgetrokken te worden. Bespreek met je boekhouder wat hiervoor de beste optie is, zodat je optimaal kunt profiteren van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.